VALUE BOATS FARR 30

November 06, 2013 @ 10:07:00   Foto SEARCHMAGAZINE

FARR 30. Foto Search Magazine
FARR 30. Foto Search Magazine
1 AV 6

VALUE BOATS är en artikelserie där vi lyfter fram segelbåtar på begagnatmarknaden och nu har turen kommit till Farr 30. Till vår hjälp har Martin Strandberg.

 

Artikeln publicerades i #3 2012.

 

Farr 30 International One Design, även känd som Mumm 30, är en strikt entyps offshore racer konstruerad 1995 av Bruce Farr. Hon har förhållandevis hög rigg, djup köl och lätt deplacement som gör att hon kan köra ifrån betydligt större båtar. Det är ingen båt man semesterseglar i om man inte är ett stort fan av ytterst enkla förhållanden och campingliv.

 

Klassen är kanske mest känd för att ha varit utvald entypsklass för den stora franska tävlingen ”Tour de France à la Voile” mellan 1999 och 2010. Världsmästerskapet alternerar och går vartannat år i USA och vartannat år i Europa. Svenska Farr 30 tävlar i Magic Cup och årets stora utmaning blir VM i Båstad senare i sommar.

 

I Skandinavien har klassen vuxit snabbt på senare år då båtar finns tillgängliga för mycket konkurrenskraftiga priser. En av entusiasterna är Martin Strandberg.

– Jag tyckte båten var läcker från början och nu, när vi är 15 som kappseglar aktivt, är det enda kappseglingsalternativet för mig i Sverige just nu. Den är riktigt grym, utmanande och kul att segla i de flesta förhållanden och funkar för både ban- och havskappsegling, menar Martin.

 

Farr 30 seglas med en besättningsvikt på max 525 kg vilket gör att de flesta besättningar hamnar på 6 eller 7 seglare. Båten är trailerbar och numera även ekonomiskt konkurrenskraftig för skandinaviska team.

– Har man tur kan man göra riktiga kap men normalt är att man får en bra båt för cirak 350 000 kr, menar Martin.

 

Vad skall man tänka på när man köper en begagnad Farr 30?

– I och med att båten är anpassad för Tour de France är den välbyggd och tål jättemycket stryk. Samtidigt skall man komma ihåg att det är ett racingskrov utan några överdimensioner. Man skall titta på infästningar i däcket så att det inte finns sprickor vid mantågsstöttor och kolla extra runt vinschar. Ett par exemplar har t ex haft problem med att det har kommit in vatten under vinscharna i laminatet som blir mjukt, avslutar Martin.

 

Kuriosa

Maxfart kryss: 6-8 knop.

Maxfart undanvind: Här är det bara vinden som begränsar. Martin har varit uppe i 22 knop men menar att det går att segla fortare i rätt förhållande.

Vill du veta mer? Gå in på farr30.se och www.sailmagiccup.com.

Vill du veta mer om begagnade och nya båtar? Surfa in på www.sailguide.com.

 

Text och bild SEARCH Magazine

 

Specifikationer

Längd 9,43 m

Vattenlinje 8,4 m

Bredd 3,89 m

Bom 3,07 m

Djupgående 2,10 m

Skrovvikt 2063 kg

Ballast 950 kg

Besättning Max 525 kg

Storsegel 35 kvm

Fock 21 kvm

Spinnaker 100 kvm

 


PRENUMERERA
KOMMENTERA

WEST VIRGINIAPosted September 08, 2016 at 13:48

As i plan to explain which i really find out more about your webblog and even As i realize it's highly important and even insightful.. http://www.streetinsider.com/SI+Newswire/Forex+Libra+Code+Review+-+Vladimir+Ribakovs+FX+Trading+System+Released/12002556.html
Reply
DavidPosted September 19, 2016 at 15:02

I really like ones own blog post. It will be decent to find one explain in words belonging to the core and even purity in this particular very important area of interest will be readily experienced. Jual Laptop Murah
Reply
New BrunswickPosted September 22, 2016 at 13:53

I just fount out that making free phonecalls was possible. My life is so much easier now that I don't have to worry about any balance.
Reply
ManitobaPosted September 24, 2016 at 07:22

Prohlédněte si výběr nízkoenergetických a cihlových či dřevěných rodinných domů na klíč za nejlepší cenu nízkoenergetické domy
Reply
New BrunswickPosted September 27, 2016 at 09:33

I just noticed by using demonstrate to it again ever again. Urge just about anything I wanted to be sure positive outlook throughout heading you may just are for the purpose of explaining this unique amazing arrange. hellish shock
Reply
New BrunswickPosted September 27, 2016 at 11:10

This is also a very good post which i really enjoyed reading. It is not everyday that i have the possibility to see something. irritates the eyes
Reply
ManitobaPosted October 09, 2016 at 06:39

My friends and I planned a trip to desert safari, we were most attracted by marina cruise Dubai. We went for it, although the prices were tad high but trust me it was worth every penny we paid. It was epic fun, will come back for the Yacht Charter.
Reply
jams jimmyPosted October 09, 2016 at 12:18

Find the best laon essays on her comment is site now is my friend's profile page.
Reply
kavinPosted October 09, 2016 at 13:32

Thanks for your time in the inviting blogging you’ve become authoring. May possibly shied removed from authoring ratings for a few years at present and even Recently i gained a powerful provide you with you need to do a state of the art for one blog. plus d'info ici sur sarl
Reply
ManitobaPosted October 10, 2016 at 12:51

 This looks absolutely perfect. All these tiny details are made with lot of background knowledge. I like it a lot can't be removed easily
Reply
DavidPosted October 13, 2016 at 07:31

get more followers With the help of thanks a lot for the serving to blog page you possess in fact long been getting. We shied apart getting information for the reason that press gained near right this moment. soundcloud play
Reply
pakistanPosted October 13, 2016 at 12:23

First You got a great blog .I will be interested in more similar topics. i see you got really very useful topics , i will be always checking your blog thanks. airport transportation Wayne County
Reply
JHONPosted October 13, 2016 at 15:24

I must research websites along with appropriate home elevators provided subject and supply these phones instructor the viewpoint and also the post. advertising agency
Reply
Ann BlakePosted October 15, 2016 at 11:46

You have provided a very good article here about VALUE Boats. I heard about value boats and I don’t know much about these boats but after reading your article I got complete idea about this. The pictures shared here are very good. off road parts
Reply
DavidPosted October 17, 2016 at 07:54

Great tips and very easy to understand. This will definitely be very useful for me when I get a chance to start my blog. www.nationaldebtreliefreviews.com
Reply
jams jimmyPosted October 19, 2016 at 11:22

Rapidly this website may irrefutably end up being well-known amongst just about all running a blog individuals, due to the diligent content articles or even evaluations. increase the time
Reply
jams jimmyPosted October 22, 2016 at 10:32

Everyone loves many of the discussions, I actually experienced, I'd prefer additional information in regards to this, for the reason that it is awesome., With thanks to get spreading. XFINITY
Reply
kavinPosted October 23, 2016 at 06:31

Which may deliver the results short-term, nonetheless it’s not much of a worthwhile long-term resolution to get males who would like to often be start a person distinctive female people can’t prevent pondering. bollywood movies 2016
Reply
jams jimmyPosted October 23, 2016 at 08:10

That will work short-term, yet it’s no handy long-term resolution for the purpose of gents who wish to often be utilizing this type of 1 different gal many people can’t give up looking at. Orion Code
Reply
ClaudiaPosted October 24, 2016 at 08:45

This boat is very beautiful to see. Its design is different from other normal boats. This boat was designed in 1955 by Bruce Farr and it has many features like high rigging, deep keel and light displacement and these features helps to run away from other boats. dish network channels
Reply
jams jimmyPosted October 24, 2016 at 10:56

That i need to inform you of that i basically visit your websites together with That i think it rather appealing together with interesting.. las mejores pastillas para adelgazar
Reply
KansasPosted October 24, 2016 at 13:15

I know a Brochure printing service which worked so brilliantly at making my brochures of a restaurant menu that I was personally surprised by the outcome.
Reply
jams jimmyPosted October 25, 2016 at 07:05

Recently i noticed your site and even As i required My partner and i learnt around one preceding. voyance carte
Reply
KansasPosted October 25, 2016 at 11:35

Looking through a person's blogs and forums would make people prefer to publish progressively more. I did so your we appeared to be really happy by using. Them aren't executed to the place nonetheless it’s striking. I'll give you actually the hyperlinks so you're able to look at them to do allow me to explain imagination. red water belly flush
Reply
West VirginiaPosted October 26, 2016 at 09:01

I'm keen on ones write-up. It truly is beneficial to discover people verbalize on the cardiovascular system in addition to understanding within this significant theme is usually simply discovered. Turbine Xo
Reply
jams jimmyPosted October 29, 2016 at 06:24

What we should believed might be best suited, appreciate you'll want to destroy typically the join relating to latest asphalt not to mention latest. Be rigorous any time you heal typically the asphalt from the wall surfaces, considering that also there is also a probability to destroy. It is recommended healthier to help get the guidance associated with experienced. http://doggydantraining.eubookshop.com/
Reply
RowinaPosted November 08, 2016 at 09:22

I am very happy to know about the design and features of the sailboat called FARR 30. Its main feature is that it has high rigging, deep keel and light displacement that allows it to run away from the much larger boats. private louvre tour
Reply
RonaPosted November 14, 2016 at 11:57

From your post, I came to know about the features of FARR 30, which is a sailboat. I got very excited to hear that this sailboat possess high rigging and deep keel. In your post, I have found its photo. Keep uploading more photos of this boat. ipad for wholesale
Reply
Desert SafariPosted November 15, 2016 at 09:48

It was a nice post indeed. If you visit Dubai in your life must go for desert safari tour for dune bashing, belly dancing, BBQ dinner and much more fun you will get.
Reply
BinittaPosted November 23, 2016 at 11:52

Since I have interest in sailing, I liked your post. From this, I came to know about the features of FARR 30. I have heard that this sailboat will possess high rigging and deep keel. I would like to know more. Please update it. is it normal to miss a period
Reply
SaadPosted November 28, 2016 at 10:07

It absolutely was an excellent contest, and hopefully, I'm capable of attending the next. It had been a thrilling time I really enjoyed myself Nortel networks phone manual.
Reply
EllenPosted November 29, 2016 at 10:46

Farr 30 is a great option or those sailing enthusiast out there. The boat is adapted for the Tour de France is the well-built and can withstand very much ironing making it a good option for people looking for used boats. catalina hotel
Reply
anoraPosted December 08, 2016 at 11:30

I have traversed through your post and came to know about the design and features of the sailboat, FARR 30. I have seen a beautiful image of the same which you have uploaded here. I think all those who are interested in sailing will surely like this information. medical coding outsourcing
Reply
AlxiPosted December 25, 2016 at 19:09

This type of looks entirely finest. These tiny details are usually made along with a lot of foundation details. I prefer in which a lot. online translation
Reply
debraPosted December 30, 2016 at 06:41

I love sailing in boats. My father used to take me with him when he goes for fishing in his boat. I loved sailing in the sea. It feels great to be lost in the sea. Thanks for remembering me about those days. lip balm for dry lips
Reply
EllenPosted December 30, 2016 at 10:10

The boat is adapted for the Tour de France is the well-built and can withstand very much ironing making it a good option for people looking for used boats. It is a great option or those sailing enthusiast out there. rent ipad
Reply
AleenaPosted January 05, 2017 at 05:51

Much obliged to you for some other instructive site. The spot else might just I understand that sort of data written in such a flawless strategy? I have an endeavor that I am essentially now running on, and I've been at the look out for such data. Here is a gift for you, hot android game collection!!! Excellent funny and highly erotic!! Feel the heat playing these games! | top 7 android adult games | boob scanner android game | girl seducer android game | shake me babes android game | erotica night hentai game | Custom maid 3D 18+ hentai game | how to find blog commenting sites | high PR forum posting sites | social bookmarking websites | high PR profile creation sites | dofollow forum posting sites | free SEO tools | easy methods to make money online | survey website review | GlobalTestMarket survey website review | ways to make money online | make money online with CashCrate | learn how to qualify for online surveys |
Reply
JAMSPosted January 12, 2017 at 20:40

I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day! villa for sale nueva andalucia
Reply
JAMSPosted January 16, 2017 at 14:03

Interesting post. I Have Been wondering about this issue, so thanks for posting. Pretty cool post.It 's really very nice and Useful post.Thanks Augusto de Arruda Botelho
Reply
JAMSPosted January 18, 2017 at 08:09

I found this is an informative and interesting post so i think so it is very useful and knowledgeable. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. Kar PUC Results 2017
Reply
JAMSPosted January 19, 2017 at 14:10

I found your this post while searching for information about blog-related research ... It's a good post .. keep posting and updating information. Georges Sadala Rihan
Reply
JAMSPosted January 22, 2017 at 13:09

This is just the information I am finding everywhere. Thanks for your blog, I just subscribe your blog. This is a nice blog.. mauro luiz zamprogno
Reply
JAMSPosted January 23, 2017 at 20:52

That appears to be excellent however i am still not too sure that I like it. At any rate will look far more into it and decide personally! how to become a successful entrepreneur
Reply
JAMSPosted January 24, 2017 at 18:56

I am no expert, but I believe you just made an excellent point. You certainly fully understand what you are speaking about, and I can truly get behind that. Georges Sadala Rihan
Reply
JAMSPosted January 25, 2017 at 22:54

Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts. y8games.center
Reply
JAMSPosted January 26, 2017 at 16:44

I was looking at some of your posts on this website and I conceive this web site is really instructive! Keep putting up.. florida imoveis
Reply
JAMSPosted January 29, 2017 at 11:13

Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. international movers
Reply
JAMSPosted January 31, 2017 at 17:46

I read a article under the same title some time ago, but this articles quality is much, much better. How you do this.. casa Orlando
Reply
JAMSPosted February 01, 2017 at 19:16

Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. enxoval de bebe
Reply
JAMSPosted February 02, 2017 at 06:46

I found your this post while searching for information about blog-related research ... It's a good post .. keep posting and updating information. park ranger requirements
Reply
JAMSPosted February 02, 2017 at 09:28

Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us. Seaside Residences Siglap MRT
Reply
Angel investors for startupsPosted February 06, 2017 at 09:26

A very useful kind for example. Very interesting reading article.I thank you for his efforts to write this great product. Angel investors for startups
Reply
San Diego MoversPosted February 06, 2017 at 09:27

I would like to thank this wonderful reading for your time !!! Certainly enjoy every piece of it, and I have a marker to read new things from your blog to the blog !!!! San Diego Movers
Reply
JAMSPosted February 11, 2017 at 15:57

If you set out to make me think today; mission accomplished! I really like your writing style and how you express your ideas. Thank you. reduce hunger and cravings
Reply
pheromones for menPosted February 17, 2017 at 12:41

Great post, and great website. Thanks for the information! pheromones for men
Reply
jamsmalikPosted February 17, 2017 at 14:10

You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! pheromones for men
Reply
jamsmalikPosted February 17, 2017 at 22:12

thank you for a great post. natural gout remedy
Reply
jamsmalikPosted February 17, 2017 at 23:52

Thank you very much for writing such an interesting article on this topic. This has really made me think and I hope to read more. natural ibs treatment
Reply
jamsmalikPosted February 18, 2017 at 23:12

Thanks for this article very helpful. thanks. icebreaker pheromone cologne
Reply
jamsmalikPosted February 19, 2017 at 06:24

Thanks for this article very helpful. thanks. hemroid
Reply
dsdsdsdPosted February 21, 2017 at 15:27

Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us. BUY KRATOM
Reply
jamsmalikPosted February 22, 2017 at 06:56

I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work, its hard to find good ones. I have added to my favorites. Thank You. pheromone perfumes for women
Reply
SDSDPosted February 23, 2017 at 08:37

Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject. translation service nyc
Reply
sdssdPosted February 23, 2017 at 08:39

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free. translation service nyc
Reply
cupom de desconto dieselPosted February 25, 2017 at 10:38

I just couldn't leave your website before telling you that I truly enjoyed the top quality info you present to your visitors? Will be back again frequently to check up on new posts. cupom de desconto diesel
Reply

KOMMENTERA

Security Image

LÄS SENASTE NUMRET

page1

DE FEM MEST LÄSTA

Isvett med Sjöräddningssällskapet i...

Runt om i Sverige är det nu sportlovstider, och kylan håller på många håll i sig. Att ge sig ut på skridskor eller i en isjakt är populärt sportl...

Fler och fler OS-medaljörer till Em...

Som ung jolleseglare såg man ofta hur konkurrenterna la mycket träningstid p&ar...

Unika segelbåtar på båtmässan Allt ...

Pressmeddelande från Stockholmsmässan Allt för Sjön 2017: Ett givet v...

Plastflaskor är en del av problemet...

Den ökande mängden plast i havet är ett av våra aktuella miljöproble...

50 knop med vind och galningar (vid...

Det är bara galningar som foilande Vindsurfare som ger sig ut i 50 knop. De gör ...
x