D-KANOTEN

Mars 30, 2015 @ 15:37:28   Foto Emil Johansson

Foto Emil Johansson
Foto Emil Johansson
1 AV 9

PROJEKT D-kanot

Emil Johansson har tillsammans med sin ”extramorfar” Jakob Westman totalrenoverat en D-kanot från trettio-fyrtiotalet. Här bjuder han oss på sin restaureringsresa.

 

D-kanoten kom i familjens ägo 1981 och seglades flitigt av Jakob och Marika Westman. Bland annat genomfördes en långsegling från Roslagen ner till Stockholm av tre personer som alla sov i båten under däcket och bomkapellet. En grundstötning ett par år senare orsakade ett mindre hål i väven. Nyfikenhet och klåfingrighet ledde till att resten av duken slets loss istället för att lappas och lagas. Det här skedde någon gång under 80-talet. Därefter har båten stått på land i cirka trettio år och förfallit. Några halvtaffliga restaureringsförsök har gjorts under åren men samtliga dött ut på grund av bristande intresse och praktiska problem.

 

Vintern 2011-12 rasade ställningen över båten ihop på grund av all snö och knäckte nästan samtliga tvärbalkar. Emil bestämde sig för att renovera upp båten och den transporterades därmed ner till Stockholm till garaget hemma i Stureby.

– Jag tog mig an uppgiften i princip helt utan kunskaper om båtbygge, berättar Emil och fortsätter. Men med stor hjälp av låtsasmorfar Paul Westman, som medhjälpare, låtsasmormor Connie Westman, mestadels som researcher och låtsasmamma Marika Westman, mestadels som finansiär, samt pappa Claes Johansson som kommit med glada tillrop och en hjälpande hand emellanåt, lyckades vi tillslut komma igång med projektet och steg för steg ta oss framåt.

 

Båten stod orörd i garaget ett halvår och bortsett från lite research och taktiksnack utfördes inget direkt arbete. Men när Påsken kom drog Emil igång projektet på allvar.

– Vi tog bort alla gamla trasiga tvärbalkar och började såga till nya. Kvar från originalbåten fanns i princip enbart skrovet och ett fåtal tvärbalkar. Till en början hade jag som förhoppning att kanoten skulle vara färdigbyggd samma sommar men oerfaren som jag var hade jag inte insett hur mycket jobb det här projektet faktiskt skulle innebära och tidsplanen fick ganska snabbt ändras. Vi upptäckte nya saker hela tiden som behövde åtgärdas och blev tvungna att göra om en del saker som blev fel första gången. Men vi jobbade på och sakta men säkert blev alla balkar och sittbrunnen klara och insidan renskrapad, inoljad och målad. Därefter kom det svåra som vi fasat en del över, dukningen av skrovet. Men efter diverse svordomar och mycket tålamod gick även det vägen, långt över förväntad. Jag minns när vi stod där och skulle påbörja dukningen, hur vi än drog och vred bubblade sig väven och om vi lyckades få den slät på ett ställe hade nya bubblor dykt upp på ett annat. Jag skulle ljuga om jag sade att jag inte misströstade en del den där första stunden när vi provdrog, men som sagt det gick vägen.

 

15 månader och cirka 1500 timmars jobb senare börjar D-kanoten likna en båt på allvar igen. Emil berättar vidare att däcket är färdigbyggt samt dukat.

– Nästa steg i bygget är riggen [båten är kanotriggad och därmed tvåmastad], ytfinish, samtliga beslag och förmodligen en hel del annat som lär dyka upp på vägen. Förhoppningen är att båten ska vara seglingsduglig våren 2015 och helt restaurerad till sommaren 2015. Slutmålet är att så småningom delta i SM i kanotsegling 2015 eller 2016, avslutar Emil.

 

Text Search Magazine

 

FAKTA D-KANOTEN 

Regeln beskriver kortfattat D-kanoten som en campingbar, heldäckad farkost utan akterspegel som är försedd med uppdragbart centerbord och roder. Det är den tyngsta av segelkanoterna. Den är barlastad för att vara lite stabilare och självrätande vid alltför svår krängning. Segelföringen är fri men de flesta är slupriggade men det förekommer även ketch- och kanotrigg. Den kan byggas i kravell [dukad eller odukad] plywood eller gjutas i plast. Det är den äldsta klassen av C-, D- och E-kanoter. D-kanotklassen kom till 1921 och de flesta av de idag seglande kanoterna byggdes på 30-, 40- och 50-talet. Alltså till åren komna. Men på senare år har intresset för klassen pånyttfötts och flera nybyggen har kommit till. Regeln har dessutom modifierats för att tydligt skilja D-kanoten från E-kanoten. D-kanoten är mest populär på västkusten eftersom den med sitt slanka skrov och goda stabilitet trivs utmärkt på öppnare vatten med havssjö och lite kraftigare vindar. Många D-kanoterna samlas på Göteborgs Kanotförening där klubbkappseglingar, DM och med jämna mellanrum även SM anordnas.

 

PROJEKT D-KANOT

KOMMENTERA

kavinPosted July 26, 2016 at 09:41

Great tips and very easy to understand. This will definitely be very useful for me when I get a chance to start my blog. Best Diet Pills
Reply
JHONPosted July 28, 2016 at 14:59

There are plenty of dissertation online websites from the internet reside pick up unsurprisingly known in the websites. Wimpernverlängerung
Reply
kavinPosted August 01, 2016 at 09:40

One of many blog sites on line, I like to browsing the ones you have just about the most; everyone supply individuals a huge amount of advice of hospitality attire minor article. My organization is in need of together with seeing that you now have a heart and soul meant for informative posting, That i worked you can actually issue my family during the ideal focus. Is it possible assistance? forex
Reply
kavinPosted August 01, 2016 at 11:34

A person's peers are actually flaming about your merchandise as well at this moment I come across the key reason why. Mount Rinjani
Reply
jams jimmyPosted August 04, 2016 at 10:07

There are several dissertation internet sites on-line because you get evidently reported as part of your web site. Google Trader Software Review
Reply
kavinPosted August 04, 2016 at 10:16

Great tips and very easy to understand. This will definitely be very useful for me when I get a chance to start my blog. Traders Revenge Review
Reply
Dimple JoPosted August 05, 2016 at 10:16

Wow very beautiful to see the photo of boat. Restoration trips will be very good for enjoyments. Thanks for your invitation to this trip. I am very interested in sailing. It will be very thrilling experience to go by boats. catalina island hotels
Reply
kavinPosted August 06, 2016 at 08:36

I stumbled upon this blog with a host of new possibilities to explore. Thank you for the friendly in sharing. Fast Cash Club Review
Reply
kavinPosted August 06, 2016 at 09:29

Looking through a person's blogs and forums would make people prefer to publish progressively more. I did so your we appeared to be really happy by using. Them aren't executed to the place nonetheless it’s striking. I'll give you actually the hyperlinks so you're able to look at them to do allow me to explain imagination. IOS
Reply
jams jimmyPosted August 09, 2016 at 13:27

I actually don’t find out know a amount with enable that your chosen blogs and forums give. I believe, I recognize not wearing running shoes them weren’t for your personal blogs and forums I will can’t you create determined to support by using this works. The following company presents a it has the term plus Everyone loves toughness they give you. Thanks a ton! phen24 reviews
Reply
AnneliaPosted August 11, 2016 at 11:27

I think this is a very good site contains many useful articles. It is very nice to know about the sails boat D canoe. The article helps me a lot to know about D canoe. Thanks for sharing such a useful article here. optimum triple play
Reply
آگهی رایگانPosted August 14, 2016 at 09:54

Actually I read it yesterday but I had some thoughts about it and today I wanted to read it again because it is very well written. پارتيشن دوجداره
Reply
kavinPosted August 16, 2016 at 09:56

Thanks for writing such a good article, I stumbled onto your blog and read a few post. I like your style of writing... organic carpet cleaning Rancho Palos Verdes
Reply
YAKUBPosted September 10, 2016 at 15:05

Admiring the time and effort you put into your project!from:قیمت فریزر صنعتی
Reply
SonyPosted October 12, 2016 at 12:11

I am very interested in sailing. Very happy to know about the restoration trips. Thanks for inviting us to the grand event. It will be a very grand opportunity for the sailors to participate in such trips. Keep sharing the details like this wholesale tablet
Reply
sabirPosted October 16, 2016 at 09:04

We had been waiting for this website to itunes gift card codes online here.
Reply
AnnaPosted October 16, 2016 at 09:05

Get the tool for itunes card codes online here.
Reply
JenniferPosted November 01, 2016 at 10:27

Restoration is a fantastic thing and can be applied to anything from the past to make it worthy of use in the present again. The time and work spent on restoring the old canoe is laudable as well as the end goal of using this to participate in the championship. Hope your hard work reaps its success and all the very best for all your future endeavors. don julio real
Reply
garage door replacement Posted November 03, 2016 at 10:58

Building a new one and restoring an old one are tough jobs especially for the Canoe. For a new one You have to start from scratch whereas for the old one we have to be careful not to disturb the un damaged parts. garage door replacement
Reply
eamamPosted November 10, 2016 at 03:56

Building a new one and restoring an old one are tough jobs especially for the Canoe. cheap moncler jackets moncler jackets moncler jackets outlet
Reply
stock pcPosted November 12, 2016 at 18:41

it's funny and good writing post, thank you from طراحی وب سایت فروشگاه
Reply
Kiera KellyPosted November 18, 2016 at 11:41

This is exceptionally instructive substance and composed well for a change. It"s pleasant to see that a few individuals still see how to compose a quality post! easy methods to make money online | survey website review | GlobalTestMarket survey website review | ways to make money online | make money online with CashCrate | learn how to qualify for online surveys
Reply
AnsinaPosted November 18, 2016 at 11:43

Wow! Very beautiful to see the photo of this boat. It will be very thrilling experience to go by such boats. I did not get a chance to travel by this kind of boat. But I am very interested to read the travelling experience shared by different persons professional makeup artist Boulder
Reply
AlexPosted November 29, 2016 at 08:52

I’m some sort of sucker intended for the vast majority of content pieces, When i certainly savored, We would definitely desire far more facts about that, provided that it truly is very good., Well done for placing. cheap college writing
Reply
susanPosted November 30, 2016 at 10:52

It was great to read how D canoe was related to your family and a part of your history. He has to tell a long story about your ancestors and their adventures. Nice to see you guys are still louvre museum tours maintaining this.
Reply
Dubai Marina Dinner Dhow CruisePosted December 14, 2016 at 04:58

I like your post and everything you share with us is current and very informative. keep sharing such kind of articles here. dubai yacht charter prices
Reply
sareenaPosted December 14, 2016 at 08:28

Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. desert safari rates dubai
Reply
EllenPosted December 14, 2016 at 11:10

I have learned many new things from this blog and I am happy to learn things like this. The site is providing many things related to dance and the arts forms like that. This article about visualizing the raag is also very informative and thanks for providing this. natural face masks
Reply
Sara LoreanPosted December 14, 2016 at 11:15

I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information. cosmetic surgery dubai I always prefer to read the quality content and this thing I found in you post. Thanks for sharing.
Reply
EllenPosted December 14, 2016 at 11:17

I did not get a chance to travel by this kind of boat. But I am very interested to read the travelling experience shared by different persons. Building a new one and restoring an old one are tough jobs especially for the Canoe. exfoliate face
Reply
Business Management Writing HelpPosted December 20, 2016 at 05:45

John arnold is an academic writer of the Dissertation-Guidance. Who writes quality academic papers for students to help them in accomplishing their goals. Business Management Writing Help
Reply
Assignment HelpPosted December 20, 2016 at 07:17

I personally like your post, you have shared good article. It will help me in great deal. Assignment Help
Reply
programming help onlinePosted December 20, 2016 at 10:23

Those who come to read your article will find lots of helpful and informative tips programming help online
Reply
Mount rinjani trekPosted December 25, 2016 at 03:59

Thanks for writing such a good article, I stumbled onto your blog and read a few post. I like your style of writing
Reply
RabeccaPosted December 29, 2016 at 07:43

It really is a funny kind of boat, is’t it guys? I have been to lots of river side places, but never seen anything like this before. Is it actually made for water ride, or just show off? party planner los angeles
Reply
SmithPosted January 10, 2017 at 09:25

Building a new one and restoring an old one are tough jobs especially for the Canoe. I did not get a chance to travel by this kind of boat. But I am very interested to read the travelling experience shared by different persons. professional medical billing
Reply
ElizaPosted January 31, 2017 at 11:27

I have seen many man-made water boats around the coastal side. It is the first time I am seeing this kind of boat. I don’t know whether it is safe enough to travel in this boat. Does it have the permit to start sailing? professional picture editing
Reply
sell points for cashPosted February 02, 2017 at 11:45

Building a new one is a tremendous task and restoring an old one way too tough. I didn’t get an opportunity to travel on a canoe. But I am very interested to read the travelling experience shared by different persons.
Reply
SmithPosted February 02, 2017 at 11:46

Building a new one is a tremendous task and restoring an old one way too tough. I didn’t get an opportunity to travel on a canoe. But I am very interested to read the travelling experience shared by different persons. sell points for cash
Reply
lionelPosted February 06, 2017 at 09:00

I can’t believe that the canoe is that much old. It still looks like new and fresh. You have really done an appreciable job in making it look such wonderful. This is definitely going to be a part of your family and the great history of your grandpa. learn spanish
Reply

KOMMENTERA

Security Image

LÄS SENASTE NUMRET

page1

DE FEM MEST LÄSTA

Isvett med Sjöräddningssällskapet i...

Runt om i Sverige är det nu sportlovstider, och kylan håller på många håll i sig. Att ge sig ut på skridskor eller i en isjakt är populärt sportl...

Samla klubben och bygg en optimist ...

Göteborgs Båtmässa är slut sen en vecka tillbaka, men för en ent...

Dyneema Carbon, kolfibrets nya utma...

Kolfiber och Dyneema innebär ofta desingkärlek för många seglare, men...

America´s Cup - här får vi se lite ...

Den 26 maj går startskottet för nästa upplaga av America´s Cup i och med...

HAR DU KOLL PÅ KÄNDA SEGELBÅTAR?

Har du koll på kända segelbåtar? Det kan du ha nytta av i nästa
x